Virtual School-wide Graduation Chapel, K2 Graduation Program, and PS-K1 End of Year Program

School-Wide Graduation Chapel will be held virtually on Wednesday, June 9, 2021 at 8:00-9:00 AM. After School-Wide Graduation Chapel, the students will continue joining K2 Graduation Program (K2 students - All K2 parents are invited to attend this program), and PS-K1 End of Year Program virtually at 9:15-10:15 AM (PS and K1 parents are invited to attend this program).

All PS, K1, and K2 parents are invited to attend the School-Wide Graduation Chapel.

Ibadah Kelulusan Seluruh Sekolah, Program Kelulusan K2, dan Program Akhir Tahun PS-K1 Secara Daring

Ibadah Kelulusan Seluruh Sekolah akan diadakan secara daring pada hari Rabu, 9 Juni 2021 pukul 8:00-9:00 WIB. Setelah Ibadah Kelulusan Seluruh Sekolah, murid-murid akan melanjutkan dengan mengikuti Program Kelulusan K2 (Untuk murid K2 - Semua orangtua K2 diundang untuk mengikuti program ini) dan Program Akhir Tahun PS-K1 secara daring pada pukul 9.15-10.15 WIB (Semua orangtua PS dan K1 diundang untuk mengikuti program ini).

Seluruh orangtua murid PS, K1, dan K2 diundang untuk menghadiri Ibadah Kelulusan Seluruh Sekolah.